• Llwyddiant ProMo yn Ail-dendro am Linell Gymorth Meic

    by Tania Russell-Owen | 22nd Medi 2022

    Mae ProMo-Cymru yn falch o gyhoeddi ein bod wedi derbyn y cytundeb i gynnal y gwasanaeth llinell gymorth Meic, wedi ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru am hyd at £2.3 miliwn…

  • Adnoddau Covid Meic Mewn Pecyn Iechyd Meddwl

    by Tania Russell-Owen | 24th Meh 2020

    Mae Meic, y llinell gymorth i blant a phobl ifanc sydd yn cael ei gynnal gan ProMo-Cymru, wedi ei gynnwys fel adnodd mewn Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl datblygwyd gan Lywodraeth…