• Profiad Gwirfoddoli Yn ProMo-Cymru

    by Tania Russell-Owen | 5th Chw 2019

    Gwirfoddolais yn ProMo-Cymru gyda’r bwriad o wella fy mhortffolio ffotograffiaeth i fuddio fy mwriad gyrfa yn y dyfodol. Roeddwn yn ymwybodol o ProMo-Cymru yn barod, gyda syniad go dda o…