• 2017: Blwyddyn Gyffrous Yn Yr EVi

    by Tania Russell-Owen | 8th Ion 2018

    Roedd 2017 yn flwyddyn prysur iawn yn yr EVi, canolfan cymunedol a diwylliannol yng nghalon Glyn Ebwy wedi’i adfywio a’i ddatblygu gan ProMo-Cymru. Mae Chris Phillips, Swyddog Digwyddiadau’r EVi, yn…

  • Pam fu Public Service Broadcasting yn recordio yn yr EVI?

    by Arielle Tye | 6th Gor 2017

    Mae cyffro mawr ynghylch â thrydydd albwm Public Service Broadcasting, Every Valley, sy’n cael ei ryddhau heddiw. Pam bod hyn yn arwyddocaol i ProMo-Cymru? Dewisodd Public Service Broadcasting recordio eu…