• Dathlu Blwyddyn Gynhyrchiol Yn ProMo-Cymru

    by Tania Russell-Owen | 16th Ion 2019

    Roedd 2018 yn un prysur yma yn ProMo-Cymru gyda llawer o bethau yn digwydd. Felly mae’n briodol i flog cyntaf 2019 gofio am yr holl bethau ddigwyddodd llynedd, yn ein…

  • Radio Platfform: Sgwrsio gyda…Charlotte Church

    by Dayana Del Puerto | 30th Meh 2016

    Ffurfiwyd Platfform Radio yn gynnar ym mis Mehefin, fel rhan o brosiect Gŵyl y Llais, gan Ganolfan y Mileniwm. Bu’r orsaf radio yn darlledu rhaglenni a chrëwyd a chyflwynwyd gan…