• Llwyddiant ProMo yn Ail-dendro am Linell Gymorth Meic

    by Tania Russell-Owen | 22nd Medi 2022

    Mae ProMo-Cymru yn falch o gyhoeddi ein bod wedi derbyn y cytundeb i gynnal y gwasanaeth llinell gymorth Meic, wedi ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru am hyd at £2.3 miliwn…

  • Arolwg Pobl Ifanc Yn Arwain

    by Nathan Williams | 22nd Hyd 2020

    Rydym wedi lansio arolwg yn gofyn beth sydd yn bwysig i bobl ifanc a pa newidiadau maent yn awyddus i weld yng Nghymru. Pwrpas gofyn y cwestiynau yma ydy i…