• Defnyddio Notion i reoli prosiectau dielw

    by Tania Russell-Owen | 8th Maw 2023

    Rydym yn defnyddio Notion yn ProMo-Cymru fel ei bod yn haws i ddarganfod ffeiliau ac yn a symleiddio’r broses o reoli prosiectau. Rydym eisiau rhannu ein profiadau yn defnyddio’r offer…

  • Arolwg Pobl Ifanc Yn Arwain

    by Nathan Williams | 22nd Hyd 2020

    Rydym wedi lansio arolwg yn gofyn beth sydd yn bwysig i bobl ifanc a pa newidiadau maent yn awyddus i weld yng Nghymru. Pwrpas gofyn y cwestiynau yma ydy i…