• Ymgysylltu: Gwrando Ar Y Tenantiaid

    by Cindy Chen | 7th Awst 2019

    Yn ddiweddar bu ProMo-Cymru yn cefnogi dau brosiect gyda chymdeithasau tai blaenllaw yng Nghymru a’u tenantiaid. Dros y 6 mis diwethaf rydym wedi bod yn gweithio gyda Cadwyn a Chartrefi…