[Wedi cau] Swyddog Datblygu (EVI)

by Andrew Collins | 15th Ion 2020

Swyddog Datblygu (EVI)

Institiwt Glyn Ebwy

Cyflog: £16,926 – £18,453 (pro-rata)

Oriau gwaith: 25 awr yr wythnos (i’w weithio’n hyblyg)

Byddech yn cefnogi’r tîm ac yn gweithredu datblygiad y rhaglenni marchnata a digwyddiadau yn y ganolfan. Bydd angen cael sgiliau croesawu cwsmeriaid gwych a phrofiad mewn swydd debyg.

Dyddiad Cau:  10yb, Dydd Llun 3ydd Chwefror 2020

Dyddiad Cyfweliad: Dydd Mawrth 25 Chwefror

Cliciwch yma am ddisgrifiad swydd lawn.

Cliciwch yma am becyn cais.

Am fanylion pellach cysylltwch â info@promo.cymru

Dychwelwch ffurflenni cais electroneg i: info@promo.cymru

Mae ProMo-Cymru wedi’i ymrwymo i gyfle cyfartal.

Mae ProMo-Cymru wedi’i ymrwymo i gyfle cyfartal.

Mae ProMo-Cymru Cyf yn Elusen Gofrestredig rhif: 1094652 Rhif Cwmni Cyfyngedig: 1816889