Swyddfa Newydd ProMo-Cymru: Tîm Cyfathrebu’r 1af i Mewn

by Marco Gil-Cervantes | 11th Gor 2017

Y Tîm Cyfathrebu, Cyfryngau a Chelfyddydau ydy’r tenantiaid cyntaf o swyddfa newydd ProMo-Cymru ar 17 Stryd Gorllewin Bute.

Ar hyn o bryd rwyf yn eistedd yn ein swyddfa newydd yn 17 Stryd Gorllewin Bute. Rydym yn parhau i fod ym Mae Caerdydd ond, yn hanfodol, rydym bellach yn agosach i Nata & Co a Pizza Pronto.

Mae’r Tîm Cyfathrebu, Cyfryngau a Chelfyddydau wedi gadael Gweithdai Royal Stuart am byth. Rydym yn parhau i ddadbacio, er mae’r peiriant coffi wedi’i osod ac yn gweithio – hwnnw ydy calon y swyddfa yma wedi’r cwbl. Oherwydd hyn efallai bydd ymateb i e-byst a galwadau yn cymryd ychydig yn hirach wrth i ni ddadbacio.

'Bye 12' for ProMo-Cymru move to new office blog - 17 West Bute Street

Ond, bydd y Tîm Rheoli, Gwasanaethau Craidd a Gweithredu Cymdeithasol yn parhau i weithio’r un peth. Nid ydynt yn symud i swyddfa newydd ProMo-Cymru tan hwyrach yn 2017.

Cyfeiriad ein swyddfa newydd

Mae’r rhifau ffôn yr un peth a’r cyfeiriad newydd ydy:

17 Stryd Gorllewin Bute
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF10 5EP

Mae gan y Tîm Cyfathrebu cynlluniau mawr ar y gweill ar gyfer y swyddfa newydd. Rydym yn awyddus i ddefnyddio’r gofod i weithio’n uniongyrchol gyda phobl ifanc a’r gymuned leol. Byddem yn blogio llawer mwy am ein cynlluniau ar gyfer y swyddfa newydd yn yr wythnosau nesaf.

Yn y cyfamser, beth am ddod draw am goffi bach?