Tania Russell-Owen

Golygydd Cynnwys a Swyddog yr Iaith Gymraeg

Erthyglau gan Tania

 • Ymunwch â’n Seminar yn gofod3

  gan Tania Russell-Owen | 25/06/2021

  Bydd ProMo-Cymru yn rhoi cyflwyniad yn gofod3 ar Orffennaf 1af yn trafod sut mae’r trydydd sector yn gallu adeiladu gwasanaeth digidol gwell gan ddefnyddio proses Cynllunio sydd yn Canolbwyntio ar…

 • Rhannu Negeseuon Diogelwch Hanfodol

  gan Tania Russell-Owen | 15/06/2021

  Ers sawl blynedd bellach mae’r llinell gymorth Meic, sydd yn cael ei redeg gan ProMo-Cymru, wedi bod yn cymryd rhan yn Criw Craff, digwyddiad sydd yn teithio i ysgolion i…

 • Adnoddau Covid Meic Mewn Pecyn Iechyd Meddwl

  gan Tania Russell-Owen | 24/06/2020

  Mae Meic, y llinell gymorth i blant a phobl ifanc sydd yn cael ei gynnal gan ProMo-Cymru, wedi ei gynnwys fel adnodd mewn Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl datblygwyd gan Lywodraeth…

 • Cyfleoedd Ymddiriedolwyr yn ProMo-Cymru

  gan Tania Russell-Owen | 06/02/2020

  Ydych chi’n chwilio am ffordd i wneud cyfraniad gwerthfawr gyda phobl ifanc yng Nghymru? Fyddech chi’n hoffi cefnogi menter gymdeithasol sydd yn gweithio i greu gwasanaethau digidol arloesol a phrosiectau…

 • Astudiaeth Achos – Pili-pala

  gan Tania Russell-Owen | 13/12/2019

  Mae mynd at waith yn greadigol, yn agored ac yn gyson yn hollbwysig i ProMo-Cymru. Mae’r rhinweddau hyn yn allweddol i sicrhau ein bod yn darparu gwaith yn well a…

 • Mainc i’r 21ain Ganrif

  gan Tania Russell-Owen | 16/10/2019

  Mae ProMo-Cymru wedi bod yn gweithio gyda Adfywio-Cymru i ddogfennu , ar fideo, y greadigaeth o Fainc Ddigidol ym Mhontypridd. Roedd gan Adfywio Cymru brosiect cyffrous ar y gweill gyda…

 • Gofod Swyddfa i’w Rhentu ym Mae Caerdydd

  gan Tania Russell-Owen | 20/06/2019

  Chwilio am ofod swyddfa ym Mae Caerdydd bywiog mewn adeilad gyda sefydliadau o’r un meddylfryd? Mae gan ProMo-Cymru ofod i’w rhentu mewn swyddfeydd sydd newydd eu hailwampio. Mae ProMo-Cymru, elusen…

 • Defnyddio’r Awyr i Gynhesu’r EVI

  gan Tania Russell-Owen | 24/05/2019

  Mewn oes pan mae arbed arian a bod yn ymwybodol o’ch ôl-troed carbon yn bwysicach nac erioed, mae Institiwt Glyn Ebwy wedi cael gweddnewidiad egni effeithlon ei hun. Rydym eisoes…

 • Effeithlonrwydd Ynni’r EVi: Goleuo Godidog

  gan Tania Russell-Owen | 03/05/2019

  Mae Institiwt Glyn Ebwy wedi bod yn fwrlwm o weithgareddau’n ddiweddar wrth i waith effeithlonrwydd ynni ddigwydd yn yr adeilad diolch i arian gan Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi sydd…

 • Dod i Adnabod Ein Gwirfoddolwr EVS Daniele

  gan Tania Russell-Owen | 30/04/2019

  Dros y blynyddoedd mae 17 o wirfoddolwyr Ewropeaidd wedi dod trwy ddrysau ProMo-Cymru trwy’r cynllun EVS*. Maent yn gweithio i’r sefydliad am hyd at 12 mis, yn gwella sgiliau, dod yn…

 • Profiad Gwirfoddoli Yn ProMo-Cymru

  gan Tania Russell-Owen | 05/02/2019

  Gwirfoddolais yn ProMo-Cymru gyda’r bwriad o wella fy mhortffolio ffotograffiaeth i fuddio fy mwriad gyrfa yn y dyfodol. Roeddwn yn ymwybodol o ProMo-Cymru yn barod, gyda syniad go dda o…