Tania Russell-Owen

Golygydd Cynnwys a Swyddog yr Iaith Gymraeg

Erthyglau gan Tania

 • Profiad Gwirfoddoli Yn ProMo-Cymru

  gan Tania Russell-Owen | 05/02/2019

  Gwirfoddolais yn ProMo-Cymru gyda’r bwriad o wella fy mhortffolio ffotograffiaeth i fuddio fy mwriad gyrfa yn y dyfodol. Roeddwn yn ymwybodol o ProMo-Cymru yn barod, gyda syniad go dda o…

 • Dathlu Blwyddyn Gynhyrchiol Yn ProMo-Cymru

  gan Tania Russell-Owen | 16/01/2019

  Roedd 2018 yn un prysur yma yn ProMo-Cymru gyda llawer o bethau yn digwydd. Felly mae’n briodol i flog cyntaf 2019 gofio am yr holl bethau ddigwyddodd llynedd, yn ein…

 • Croesawu Gwestai o Gatalonia

  gan Tania Russell-Owen | 20/12/2018

  Cafwyd diwedd hyfryd i’r flwyddyn gan ProMo-Cymru eleni wrth i ni gynnal ymweliad deuddydd arbennig i westai gwadd o Lywodraeth Catalonia rhwng 22-24 Tachwedd 2018. Ymwelodd pedwar o uwch swyddogion…

 • Rhannu Sgiliau Gwaith Ieuenctid Digidol Gydag Ewrop

  gan Tania Russell-Owen | 21/11/2018

  Yr wythnos hon byddem yn croesawu cynrychiolwyr Llywodraeth Catalonia i’n swyddfeydd. Maent yn ymweld i ddysgu mwy am sut mae ProMo-Cymru yn cyfathrebu ar-lein. Trefnwyd yr ymweliad yn dilyn sgwrs…

 • Gwrando ar Farn Tenantiaid

  gan Tania Russell-Owen | 25/10/2018

  Mae ProMo-Cymru yn falch o gael gweithio ar ddau brosiect newydd gyda Chymdeithasau Tai arweiniol Cymru a’u tenantiaid. Byddem yn gweithio gyda Cadwyn a Cartrefi Cymoedd Merthyr. Mae nod craidd…

 • Enillwyr Gwobr Technoleg Er Budd

  gan Tania Russell-Owen | 17/10/2018

  Mae ProMo-Cymru yn falch iawn o fod yn fuddugol yng nghategori Technoleg Er Budd, wedi noddi gan Reason Digital, yng Ngwobrau Busnes Cymdeithasol 2018 Canolfan Cydweithredol Cymru. Mae’r wobr yn…

 • Diwrnod Agored Llwyddiannus i ProMo-Cymru

  gan Tania Russell-Owen | 05/10/2018

  Ar ddydd Gwener, 28 Medi, cynhaliwyd agoriad swyddogol ein swyddfeydd newydd ym Mae Caerdydd, yn rhoi cyfle i ni arddangos ein gwaith yma yn ProMo-Cymru. Agorwyd yr eiddo newydd yn…

 • I Ddod: Diwrnod Agored ProMo-Cymru

  gan Tania Russell-Owen | 26/09/2018

  Mae yna gyffro mawr ym Mhencadlys ProMo-Cymru ar hyn o bryd wrth i ni baratoi ar gyfer ein Diwrnod Agored dydd Gwener, 28 Medi 2018. Rydym yn edrych ymlaen at…

 • Tyfu Ein Busnes Cymdeithasol

  gan Tania Russell-Owen | 12/09/2018

  Mae ProMo-Cymru wedi bod yn llwyddiannus yn ei gais am fuddsoddiad Cronfa Tyfu Busnesau Cymunedol y WCVA. Bydd hwn yn cael ei ddefnyddio i ehangu’r tîm cyfathrebu ac ymgysylltu, codi…

 • Ffarwel ac Au Revoir i’n Gwirfoddolwr EVS Manon

  gan Tania Russell-Owen | 31/08/2018

  Ar ddiwedd y mis Gorffennaf roedd rhaid ffarwelio a dweud ‘au revoir’ i’n gwirfoddolwr EVS Manon De Lalande yn dilyn 11 mis yn gweithio yma yn ProMo-Cymru. Cawsom sgwrs â…

 • Gwasanaeth Eiriolaeth Newydd Caerdydd a’r Fro

  gan Tania Russell-Owen | 15/08/2018

  Mae ProMo-Cymru wedi datblygu llwybr a model yn darparu gwasanaeth eiriolaeth newydd i Gaerdydd a’r Fro. Mae’n cynnig cefnogaeth i ddinasyddion sydd yn derbyn gofal cymdeithasol a gwasanaethau cefnogol. Datblygwyd…

 • ProMo-Cymru Yn Cymryd Rhan Yn Gofod3

  gan Tania Russell-Owen | 31/07/2018

  Yn ôl yn fis Mawrth eleni, roedd ProMo-Cymru yn falch iawn o gymryd rhan yn nigwyddiad gofod3 yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Yma bûm yn cyflwyno gweithdai a chynnal stondin yn…