Tania Russell-Owen

Golygydd Cynnwys a Swyddog yr Iaith Gymraeg

Erthyglau gan Tania

 • Adnoddau Covid Meic Mewn Pecyn Iechyd Meddwl

  gan Tania Russell-Owen | 24/06/2020

  Mae Meic, y llinell gymorth i blant a phobl ifanc sydd yn cael ei gynnal gan ProMo-Cymru, wedi ei gynnwys fel adnodd mewn Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl datblygwyd gan Lywodraeth…

 • Cyfleoedd Ymddiriedolwyr yn ProMo-Cymru

  gan Tania Russell-Owen | 06/02/2020

  Ydych chi’n chwilio am ffordd i wneud cyfraniad gwerthfawr gyda phobl ifanc yng Nghymru? Fyddech chi’n hoffi cefnogi menter gymdeithasol sydd yn gweithio i greu gwasanaethau digidol arloesol a phrosiectau…

 • Astudiaeth Achos – Pili-pala

  gan Tania Russell-Owen | 13/12/2019

  Mae mynd at waith yn greadigol, yn agored ac yn gyson yn hollbwysig i ProMo-Cymru. Mae’r rhinweddau hyn yn allweddol i sicrhau ein bod yn darparu gwaith yn well a…

 • Mainc i’r 21ain Ganrif

  gan Tania Russell-Owen | 16/10/2019

  Mae ProMo-Cymru wedi bod yn gweithio gyda Adfywio-Cymru i ddogfennu , ar fideo, y greadigaeth o Fainc Ddigidol ym Mhontypridd. Roedd gan Adfywio Cymru brosiect cyffrous ar y gweill gyda…

 • Gofod Swyddfa i’w Rhentu ym Mae Caerdydd

  gan Tania Russell-Owen | 20/06/2019

  Chwilio am ofod swyddfa ym Mae Caerdydd bywiog mewn adeilad gyda sefydliadau o’r un meddylfryd? Mae gan ProMo-Cymru ofod i’w rhentu mewn swyddfeydd sydd newydd eu hailwampio. Mae ProMo-Cymru, elusen…

 • Defnyddio’r Awyr i Gynhesu’r EVI

  gan Tania Russell-Owen | 24/05/2019

  Mewn oes pan mae arbed arian a bod yn ymwybodol o’ch ôl-troed carbon yn bwysicach nac erioed, mae Institiwt Glyn Ebwy wedi cael gweddnewidiad egni effeithlon ei hun. Rydym eisoes…

 • Effeithlonrwydd Ynni’r EVi: Goleuo Godidog

  gan Tania Russell-Owen | 03/05/2019

  Mae Institiwt Glyn Ebwy wedi bod yn fwrlwm o weithgareddau’n ddiweddar wrth i waith effeithlonrwydd ynni ddigwydd yn yr adeilad diolch i arian gan Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi sydd…

 • Dod i Adnabod Ein Gwirfoddolwr EVS Daniele

  gan Tania Russell-Owen | 30/04/2019

  Dros y blynyddoedd mae 17 o wirfoddolwyr Ewropeaidd wedi dod trwy ddrysau ProMo-Cymru trwy’r cynllun EVS*. Maent yn gweithio i’r sefydliad am hyd at 12 mis, yn gwella sgiliau, dod yn…

 • Profiad Gwirfoddoli Yn ProMo-Cymru

  gan Tania Russell-Owen | 05/02/2019

  Gwirfoddolais yn ProMo-Cymru gyda’r bwriad o wella fy mhortffolio ffotograffiaeth i fuddio fy mwriad gyrfa yn y dyfodol. Roeddwn yn ymwybodol o ProMo-Cymru yn barod, gyda syniad go dda o…

 • Dathlu Blwyddyn Gynhyrchiol Yn ProMo-Cymru

  gan Tania Russell-Owen | 16/01/2019

  Roedd 2018 yn un prysur yma yn ProMo-Cymru gyda llawer o bethau yn digwydd. Felly mae’n briodol i flog cyntaf 2019 gofio am yr holl bethau ddigwyddodd llynedd, yn ein…

 • Croesawu Gwestai o Gatalonia

  gan Tania Russell-Owen | 20/12/2018

  Cafwyd diwedd hyfryd i’r flwyddyn gan ProMo-Cymru eleni wrth i ni gynnal ymweliad deuddydd arbennig i westai gwadd o Lywodraeth Catalonia rhwng 22-24 Tachwedd 2018. Ymwelodd pedwar o uwch swyddogion…

 • Rhannu Sgiliau Gwaith Ieuenctid Digidol Gydag Ewrop

  gan Tania Russell-Owen | 21/11/2018

  Yr wythnos hon byddem yn croesawu cynrychiolwyr Llywodraeth Catalonia i’n swyddfeydd. Maent yn ymweld i ddysgu mwy am sut mae ProMo-Cymru yn cyfathrebu ar-lein. Trefnwyd yr ymweliad yn dilyn sgwrs…