Cindy Chen

Rheolwr Datblygu

Erthyglau gan Cindy

 • Ymgysylltu: Gwrando Ar Y Tenantiaid

  gan Cindy Chen | 07/08/2019

  Yn ddiweddar bu ProMo-Cymru yn cefnogi dau brosiect gyda chymdeithasau tai blaenllaw yng Nghymru a’u tenantiaid. Dros y 6 mis diwethaf rydym wedi bod yn gweithio gyda Cadwyn a Chartrefi…

 • Ymgynghori Effeithiol Gyda Chymunedau Lleol

  gan Cindy Chen | 21/03/2018

  Wyddoch chi fod posib comisiynu ProMo-Cymru i helpu chi i ymgynghori ag aelodau’r gymuned leol? Rydym yn arbenigwyr yn cyfathrebu a chysylltu gyda gwahanol grwpiau targed. Gallem ddarganfod eu hanghenion…

 • Datblygu Cymunedau Mentrus yng Nghymru

  gan Cindy Chen | 24/01/2018

  Mae ProMo-Cymru yn cefnogi cymunedau yng Nghymru i ddatblygu atebion mentrus fydd yn buddio’u hardal leol. Mae Atebion Mentrus yn rhaglen tair blynedd wedi’i ddatblygu gan DTA Cymru (Cymdeithas Ymddiriedolaethau…