Cindy Chen

Rheolwr Datblygu

Erthyglau gan Cindy

  • Ymgynghori Effeithiol Gyda Chymunedau Lleol

    gan Cindy Chen | 21/03/2018

    Wyddoch chi fod posib comisiynu ProMo-Cymru i helpu chi i ymgynghori ag aelodau’r gymuned leol? Rydym yn arbenigwyr yn cyfathrebu a chysylltu gyda gwahanol grwpiau targed. Gallem ddarganfod eu hanghenion…

  • Datblygu Cymunedau Mentrus yng Nghymru

    gan Cindy Chen | 24/01/2018

    Mae ProMo-Cymru yn cefnogi cymunedau yng Nghymru i ddatblygu atebion mentrus fydd yn buddio’u hardal leol. Mae Atebion Mentrus yn rhaglen tair blynedd wedi’i ddatblygu gan DTA Cymru (Cymdeithas Ymddiriedolaethau…