Arielle Tye

Rheolwr Busnes a Phartneriaethau

Erthyglau gan Arielle

  • Genedigaeth Radio Platfform

    gan Arielle Tye | 08/02/2018

    Mae ProMo-Cymru wedi bod yn gweithio ar brosiect cyffrous gyda Chanolfan Mileniwm Cymru i ddatblygu gorsaf radio wedi’i arwain gan bobl ifanc. Am dros flwyddyn rydym wedi bod yn hyfforddi…

  • Pam fu Public Service Broadcasting yn recordio yn yr EVI?

    gan Arielle Tye | 06/07/2017

    Mae cyffro mawr ynghylch â thrydydd albwm Public Service Broadcasting, Every Valley, sy’n cael ei ryddhau heddiw. Pam bod hyn yn arwyddocaol i ProMo-Cymru? Dewisodd Public Service Broadcasting recordio eu…