Andrew Collins

Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Erthyglau gan Andrew

 • Cyfle Swydd: Eiriolwr Gynghorwr Llinell Gymorth

  gan Andrew Collins | 07/02/2019

  Mae ProMo-Cymru yn fenter gymdeithasol ac elusen sydd yn darparu datrysiadau datblygiad arloesol yn y sector gymdeithasol. Rydym yn arbenigo mewn cyfathrebu digidol ieuenctid a theulu, eiriolaeth plant ac adfywiad…

 • Poblogrwydd Cynorthwywyr Digidol a Chatbots

  gan Andrew Collins | 08/06/2018

  Yma yn ProMo-Cymru rydym wedi bod yn edrych ar gyfryngau digidol a thueddiadau marchnata ar gyfer 2018. Yn yr olaf o dair erthygl, mae Andrew Collins, ein Swyddog Partneriaeth a…

 • Cynnydd Fideo a Fideo Byw

  gan Andrew Collins | 05/04/2018

  Yma yn Promo-Cymru rydym wedi bod yn edrych ar dueddiadau cyfryngau a marchnata digidol ar gyfer 2018. Yn yr ail o dair erthygl mae Andrew Collins, ein swyddog Cyfathrebu a…

 • Dirywiad Cyrhaeddiad Organig Facebook

  gan Andrew Collins | 01/03/2018

  Yma yn ProMo-Cymru rydym wedi bod yn edrych ar dueddiadau cyfryngau a marchnata digidol ar gyfer 2018. Yn y cyntaf o dair erthygl mae Andrew Collins, ein Swyddog Cyfathrebu a…

 • Model TYC: Llais a Dewis Pen-y-bont ar Ogwr

  gan Andrew Collins | 26/10/2017

  Nid o dechnoleg yn unig ddaw arloesiad. Mae’n dod o ddealltwriaeth o’r ffordd mae pobl yn cysylltu gyda gwasanaethau. A sut i fod o werth i unigolyn. Dyma’r dull sydd…

 • Mae ProMo’n Caru… Franz

  gan Andrew Collins | 17/07/2017

  Tudalennau Facebook, Twitter, Whatsapp, Slack, Messenger, Gmail… os ydych chi’n defnyddio o leiaf dau o’r rhain, gadewch i mi’ch cyflwyno i’ch ffrind pennaf newydd Franz. Ym Mhrif Swyddfa ProMo-Cymru, rydym…