Andrew Collins

Uwch Reolwr Digidol

Articles by Andrew

 • [Wedi cau] Swyddog Cyllid a Datblygu

  gan Andrew Collins | 08/11/2023

  Cyfle cyffrous i ymuno â’r tîm ProMo-Cymru fel Swyddog Cyllid a Datblygu.  Swyddog Cyllid a DatblyguLlawn amser (35 awr yr wythnos)Opsiwn gweithio’n rhan amser/rhannu swyddCyflog £24,410 – £29,250Cytundeb parhaol (yn…

 • [Wedi cau] Swyddog Prosiectau Digidol 

  gan Andrew Collins | 08/11/2023

  Cyfle cyffrous i ymuno â’r tîm ProMo-Cymru fel Swyddog Prosiectau Digidol.  Swyddog Prosiectau Digidol 35 awr yr wythnos Cyflog £24,410 – £29,250Cytundeb parhaol (yn amodol ar gyllid)   Gwybodaeth am ProMo-Cymru  Mae ProMo-Cymru…

 • [Wedi cau] Swydd Cydlynydd Gwirfoddoli

  gan Andrew Collins | 06/10/2023

  Mae cyfle newydd a chyffroes wedi codi yn ProMo-Cymru Cyf am Gydlynydd Gwirfoddoli i ymuno â’n tîm brwdfrydig yn Institiwt Glynebwy. Bydd y person llwyddiannus yn gyfrifol am ddatblygiad a…

 • Cyfleoedd Swydd: Swyddi Llinell Gymorth

  gan Andrew Collins | 04/12/2023

  Mae gan ProMo-Cymru ddwy swydd agored i ymuno â’r Tîm Gweithredu Cymdeithasol, yn gweithio ar draws sawl llinell gymorth! Wedi ei adnewyddu am 4 mlynedd arall yn 2022, mae’r gwasanaeth…

 • [Wedi cau] Cyfleoedd Swydd: Swyddog Datblygu Cyllid

  gan Andrew Collins | 01/08/2023

  Cyfle cyffrous i ymuno â thîm ProMo-Cymru fel Swyddog Datblygu Cyllid, yn cefnogi ac yn gwella ein swyddogaethau cyllid canolog a chefn swyddfa. Amdanom Ni: Mae ProMo-Cymru yn elusen gofrestredig…

 • [Wedi cau] Cyfleoedd Swydd: Rolau Llinell Gymorth

  gan Andrew Collins | 19/10/2022

  Mae gan ProMo-Cymru dri chyfle swydd i ymuno â’r Tîm Gweithredu Cymdeithasol, gan weithio ar draws llinellau cymorth lluosog. Wedi ei adnewyddu am 4 mlynedd arall, mae’r gwasanaeth arobryn Meic…

 • [Wedi cau] Staff Llinell Gymorth Sesiynol

  gan Andrew Collins | 17/01/2022

  Mae staff llinell gymorth sesiynol yno wrth gefn i wasanaethu ein llinellau cymorth ar draws ProMo-Cymru. Y brif linell gymorth yw Meic Cymru (i blant a phobl ifanc hyd at…

 • [Wedi cau] Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth

  gan Andrew Collins | 17/01/2022

  Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth (llawn amser/rhan amser)Swyddfa Caerdydd a/neu weithio o gartrefCyflog: £22,721 (yn cael ei adolygu) Yn gweithio yn y Tîm Gweithredu Cymdeithasol byddech yn trosglwyddo gwasanaethau llinell gymorth…

 • [Wedi cau] Swyddog Prosiectau Digidol

  gan Andrew Collins | 14/12/2021

  Swyddog Prosiectau Digidol 35 awr yr wythnosCyflog £22,721 – £27,776Cytundeb parhaol (yn amodol ar gyllid) Mae ProMo-Cymru yn gweithio i sicrhau bod pobl ifanc a chymunedau yn wybodus, wedi’u cysylltu…