Andrew Collins

Uwch Reolwr Digidol

Articles by Andrew

 • [Wedi cau] Cyfleoedd Swydd: Rolau Llinell Gymorth

  gan Andrew Collins | 19/10/2022

  Mae gan ProMo-Cymru dri chyfle swydd i ymuno â’r Tîm Gweithredu Cymdeithasol, gan weithio ar draws llinellau cymorth lluosog. Wedi ei adnewyddu am 4 mlynedd arall, mae’r gwasanaeth arobryn Meic…

 • [Wedi cau] Staff Llinell Gymorth Sesiynol

  gan Andrew Collins | 17/01/2022

  Mae staff llinell gymorth sesiynol yno wrth gefn i wasanaethu ein llinellau cymorth ar draws ProMo-Cymru. Y brif linell gymorth yw Meic Cymru (i blant a phobl ifanc hyd at…

 • [Wedi cau] Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth

  gan Andrew Collins | 17/01/2022

  Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth (llawn amser/rhan amser)Swyddfa Caerdydd a/neu weithio o gartrefCyflog: £22,721 (yn cael ei adolygu) Yn gweithio yn y Tîm Gweithredu Cymdeithasol byddech yn trosglwyddo gwasanaethau llinell gymorth…

 • [Wedi cau] Swyddog Prosiectau Digidol

  gan Andrew Collins | 14/12/2021

  Swyddog Prosiectau Digidol 35 awr yr wythnosCyflog £22,721 – £27,776Cytundeb parhaol (yn amodol ar gyllid) Mae ProMo-Cymru yn gweithio i sicrhau bod pobl ifanc a chymunedau yn wybodus, wedi’u cysylltu…

 • Rheolwr Canolfan EVI

  gan Andrew Collins | 10/12/2021

  Rheolwr Canolfan EVI Cyflog £30,511 – £33,000 Blwyddyn o gytundeb (yn gweithio tuag at swydd barhaol)  Mae ProMo-Cymru yn elusen ac yn sefydliad dielw sydd yn darparu datrysiadau datblygu arloesol yn y sector…

 • [Wedi cau] Cyfle Swydd: Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth

  gan Andrew Collins | 18/01/2021

  Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell GymorthSwyddfa Caerdydd a/neu weithio o gartrefCyflog: £22,721 y flwyddyn Yn gweithio yn y Tîm Gweithredu Cymdeithasol byddech yn trosglwyddo gwasanaethau llinell gymorth gwybodaeth, cyngor, cymorth ac eiriolaeth…

 • [Wedi cau] Cyfle Swydd: Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth

  gan Andrew Collins | 19/08/2020

  Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth (llawn amser, rhan amser) Swyddfa Caerdydd a/neu weithio o gartref Cyflog: £22,221 y flwyddyn Yn gweithio yn y Tîm Gweithredu Cymdeithasol byddech yn trosglwyddo gwasanaethau llinell…

 • [Wedi cau] Swyddog Datblygu (EVI)

  gan Andrew Collins | 15/01/2020

  Swyddog Datblygu (EVI) Institiwt Glyn Ebwy Cyflog: £16,926 – £18,453 (pro-rata) Oriau gwaith: 25 awr yr wythnos (i’w weithio’n hyblyg) Byddech yn cefnogi’r tîm ac yn gweithredu datblygiad y rhaglenni…

 • Cyfle Swydd: Eiriolwr Gynghorwr Llinell Gymorth

  gan Andrew Collins | 19/11/2019

  Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth (EGLlG) (llawn amser, rhan amser, sesiynol) Swyddfa Gaerdydd ac/neu weithio gartref Cyflog: £22,221 (EGLlG) y flwyddyn neu £17,161 (EGLlG dan hyfforddiant) y flwyddyn Yn gweithio fel…