Cysylltu gyda’ch grwpiau cymdeithasol

Rydym yn cysylltu gyda phobl ifanc, teuluoedd, cymunedau a grwpiau celf a diwylliannol pob dydd, felly dewch atom i ddarganfod sut…

Trosolwg

Mae cydweithrediad a dealltwriaeth gilyddol yn hanfodol i ymrwymiad da ac yn allweddol i’r ffordd rydym yn gweithio. Dim ond pan fydd y lleisiau i gyd wedi’u clywed gellir gwneud penderfyniad da. Rydym yn ymfalchïo yn ein gallu i addasu ein dull, iaith ac adnoddau i weddu’r gymuned rydym yn siarad â nhw.

Ein Dull

Rydym yn gweithio yn y byd go iawn ac ar-lein, yn siarad, ymgynghori ac yn rhyngweithio gyda bob math o bobl, yn defnyddio iaith maen nhw’n ei ddeall ac yn sicrhau ein bod yn cyrraedd eu hanghenion. Os oes gennych chi grŵp hoffech chi weithio neu gysylltu’n well â nhw, bod hynny’n bobl ifanc, teuluoedd, cymuned neu grwpiau celfyddydol a diwylliannol, dewch i siarad a gallem greu sgwrs.