Gweithdai Drymio Affricanaidd

Gallem gynnal gweithdai drymio i weddu dysgwyr o wahanol anghenion, oedrannau a gallu, yn caniatáu iddynt fynegi eu hunain a dysgu sgiliau newydd.

Trosolwg

Mae ein gweithdai drymio yn hwyl, rhyngweithiol ac addysgiadol. Wrth greu cerddoriaeth mewn grŵp gallem adeiladu hyder, annog gwaith tîm, hyrwyddo creadigaeth a gwella cydsymudiad.

Ein Dull

Cyflwynir y gweithdai rhyngweithiol gan Feistr y Drymiau, Victor Frederick, o St. Kitts yn y Caribî, sydd yn gerddor llwyddiannus gydag ystod eang o brofiad.

Bydd cyfranogwyr yn dysgu sut i greu cerddoriaeth gan ddefnyddio drymiau ac offerynnau taro Affricanaidd, neu greu offerynnau eu hunain hyd yn oed.

Gweithdai Cynigir

11072923_789986551079627_4293626607638463515_o

Gweithdy Drymio Affricanaidd

Bydd cyfranogwyr yn derbyn cyflwyniad i wahanol ddrymiau ac offerynnau taro Affricanaidd i gychwyn, ac yna yn dysgu sut i greu cerddoriaeth a rhythmau eu hunain. Gyda’r broses yma, bydd cyfranogwyr yn dysgu sut i weithio fel tîm a mynegi eu hunain drwy gerddoriaeth.

10835103_789985667746382_226677495551546299_o

Gweithdy Creu Drwm Affricanaidd

Bydd cyfranogwyr yn derbyn cyflwyniad i wahanol ddrymiau ac offerynnau taro Affricanaidd i gychwyn, ac yna yn dysgu sut i greu drymiau ac offerynnau eu hunain gyda’r deunydd darparir. Bydd dysgwyr yn cael creu cerddoriaeth a rhythmau gyda’r drymiau newydd a chael cadw’r offeryn i fynd adref gyda nhw.

Gall gyflwyno’r gweithdai yma fel cwrs hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn a gellir eu teilwro ar gyfer eich anghenion dysgu.

Cost: yn cychwyn o £200
Gan gynnwys llogi a defnyddio drymiau ac offer taro.

Esiamplau o’n Gwaith

Drumming workshop at Porth Junior School

Gyda diddordeb yn ein gweithdai drymio Affricanaidd? Cysylltwch!

“Dwi eisiau mynegi fy ngwerthfawrogiad i’r cerddor Vic Frederik am ei gryn ymdrechion neithiwr ac yn yr amser oedd yn arwain at y plant yn perfformio. Roedd ei berthynas gyda’r gynulleidfa o rieni ac athrawon yn wych ac roedd yn amlwg faint roedd y plant wedi mwynhau’r amser a faint roeddent yn gwerthfawrogi ei ymdrech.”

Gareth Hughes, Cydradd Cymru