Cyd-gynhyrchu a gweithio’n gydweithredol

Mae gweithio’n gydweithredol wedi bod yng nghalon popeth rydym ni wedi’i wneud am dros 30 o flynyddoedd.

Trosolwg

Mae ein prosiectau i gyd yn golygu cydweithio gyda sefydliadau partner ac awdurdodau lleol er mwyn adnabod ardaloedd o arbenigedd a datblygu’r canlyniad gorau bosib i’n cleientiaid. Mae ein hanes o lwyddiant gyda’r dull yma wedi cyflwyno amrywiaeth eang ac amhrisiadwy o bartneriaid gan gynnwys Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol.

Ein Dull

Rydym yn gwerthfawrogi gweithio ar y cyd fel ffordd o ddefnyddio amrywiaeth eang o sgiliau cryf. Mae ein drysau yn agored i syniadau arloesol gan botensial bartneriaid, a rhai sydd wedi’u sefydlu eisoes. Rydym yn gweithio â nhw i roi bywyd i brosiectau.