TheSprout

Trosolwg

Yn 2007, roedd gwybodaeth a gwasanaethau gwybodaeth yng Nghaerdydd ar bapur yn unig ac mewn iaith annealladwy i ieuenctid yn aml. Nid all bobl ifanc gael mynediad i’r wybodaeth yma drwy’r adeg ac roedd gwybodaeth yn mynd yn hen yn aml. Yr unig wybodaeth oedd ar gael i bobl ifanc oedd o’r top i lawr – yn cael ei ddarparu gan oedolion, “swyddogion” yn aml, oedd heb unrhyw gysylltiad i wir anghenion pobl ifanc.

Ein Dull

Symudom ar-lein – a mwy, wrth greu gwefan i bobl ifanc gael rhannu eu newyddion, barn, gwybodaeth, cyngor a mwy. Roedd y gwasanaeth cyfoed i gyfoed yma yn cael ei danategu gan wybodaeth ieuenctid a chyfeiriadur sefydliadau oedd yn gallu cael ei ddiweddaru a’i ddosbarthu yn llawer haws. Mae’r bobl ifanc sydd yn arwain y Grŵp Golygyddol yn llywio dyfodol theSprout ac efo barn ar bob math o gynnwys ar y wefan.

Canlyniad

TheSprout.co.uk ydy’r brif sianel cyfathrebu i bobl ifanc yng Nghaerdydd ac mae’n dal i fodoli 5000 o erthyglau wedyn. Mae cyfartaledd ymweliadau misol yn 10,000. Mae ei lwyddiant wrth gysylltu gyda phobl ifanc wedi arwain at Lywodraeth Cymru yn cydnabod hyn fel y model gorau ar gyfer CLICarlein, sianel cyfathrebu Cymru eang i bobl ifanc Cymru. Ar ôl i fodel theSprout gael ei osod, cododd ymweliadau CLICarlein o 800 o ymweliadau misol i 55,000.

“Ni fyddai ProMo-Cymru yn ddim heb ei staff, sy’n gweithio’n ddiflinedig i wella bywydau pobl ifanc ledled Cymru. Maent yn darparu pobl ifanc gyda’r cyfle i gael gwared ar yr apathi sy’n bla ar ieuenctid y 21ain ganrif ac i gyflawni’u potensial. Dwi’n credu bod ProMo-Cymru yn un o’r dylanwadau allweddol yn fy mywyd.”

Sam Patterson, Grŵp Golygyddol theSprout, Grangetown

Cysylltwch â’r Tîm

Andrew Collins


Golygydd TheSprout

Tania Russell-Owen


Is-Olygydd TheSprout

Am wybodaeth bellach am ein grŵp llywio wedi’i arwain gan ieuenctid, Grŵp Golygyddol TheSprout, cliciwch yma neu i ymuno (11-25 yn unig!), e-bostiwch info@thesprout.co.uk

TheSprout

17 Stryd Bute y Gorllewin
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF10 5EP

Gwefan: theSprout.co.uk/cym
Ffôn: 02920 450 460
E-bost: info@thesprout.co.uk

facebook2   twitter   youtube   flickr

Oriau agor
10:00 – 17:00 Llun – Gwener