The Abacus

Trosolwg

Mae The Abacus yn lleoliad cymunedol yn cael ei arwain gan artistiaid sydd yn darparu llwyfan i bobl greadigol gael rhannu syniadau gyda’r cyhoedd, grwpiau ac unigolion eraill o’r un meddylfryd.

Nid oedd dim fel hyn yng nghanol dinas Caerdydd cyn yr Abacus ond roedd yna ddymuniad ac angen clir amdano gyda’i fflach-ddigwyddiadau a bwrlwm y byd celfyddydau.

Mae’r lleoliad yn cynnwys dwy ystafell oriel, deg stiwdio artistiaid, dwy stiwdio cerddoriaeth, mannau cyfarfod, gofodau perfformio a gweithdai.

Ein Dull

Hen swyddfa docynnau bws Caerdydd oedd yr adeilad. Cysylltodd yr artistiaid lleol y Modern Alchemists â ni gyda chynlluniau uchelgeisiol i droi hwn yn oriel. Roedd Cyngor y Ddinas yn hael iawn yn rhoddi’r lleoliad heb angen talu rhent, ac wrth gydweithio gyda ProMo-Cymru, y Modern Alchemists a sawl un creadigol arall o Gaerdydd, mae wedi datblygu i beth ydyw heddiw.

Mae wedi ymateb i anghenion y gymuned ac wedi tyfu gyda’r bobl sydd yn ei ddefnyddio a’i breswylio. Mae’n cael ei redeg yn gyfan gwbl gyda chefnogaeth a mewnbwn gwirfoddolwyr, ac yn cael ei hunan ariannu gyda digwyddiadau, gweithdai ac arddangosfeydd. Mae’n esiampl o gydweithio pur.

Canlyniad

Mae’r Abacus wedi dod yn un o ganolfannau creadigol mwyaf poblogaidd Caerdydd. Mae’n agored pum diwrnod yr wythnos, gydag arddangosfeydd bob pythefnos, yn cynnal nosweithiau cerddoriaeth, gwyliau, ac amrywiaeth o ddosbarthiadau o gylchyn hwla i weithdai byw’n gynaliadwy, gyda stiwdio cerddoriaeth ac ystafell ymarfer band… ac mae’n parhau i dyfu.

Nid yw wedi derbyn unrhyw ariannu hyd yn hyn, ac wedi cynnal ei hun gydag ymdrech gwirfoddolwyr ac incwm wedi’i hunan generadu.

Mae’r Abacus wedi cau

Rydym yn chwilio am leoliad mwy parhaol ac yn gwneud ceisiadau am arian er mwyn diogelu ein dyfodol.

“Dwi wedi bod yn rhan o fyd celfyddydau Caerdydd am bron i 20 mlynedd, ac mae’r ddinas wedi bod yn gweiddi allan am ofod fel hyn. Mae eraill wedi ceisio, ac wedi ffaelu, ran amlaf am nad oedd ganddynt gemeg unigryw’r Abacus. Mae’n gymaint o gyflwr meddwl ag y mae’n ofod celfyddydol, heb gyfundrefn nac maniffesto, sefydliad na chlic.”

John Pountney, Ffotograffydd o Gaerdydd

The Abacus

(Hen Swyddfa Docynnau Bws Caerdydd)

18-20 Tŷ Dewi Sant
Stryd Wood
Caerdyddf
CF10 1ER

Gwefan: theabacusrooms.wordpress.com
E-bost: theabacusrooms@gmail.com
facebook2   twitter   

Oriau Agor
Wedi cau