KLU

Trosolwg

O ganlyniad ein gwaith ac ymgynghoriadau cyfredol gyda phobl ifanc, rydym wedi adnabod yr angen am lais cryfach er mwyn cael dylanwad ar newid cymdeithasol a pholisïau. Maent hefyd yn ymateb yn dda i anogaeth o hunan fynegiant trwy ryddid creadigol a chael llais o fewn amlgyfryngau a chyfryngau cymdeithasol. Ond, mae’r dystiolaeth o’n prosiectau blaenorol yn awgrymu nad yw awdurdodau yn dda iawn gyda dulliau digidol o weithio, ac yn cadw draw o’r dulliau cyfathrebu yma.

Ein Dull

Bydd KLU yn cynyddu llais ei defnyddwyr fel bod ganddynt reolaeth well dros eu bywydau a’u cymunedau. Yn ogystal ag annog hunanfynegiant a chreadigrwydd, bydd y cylchgrawn yn grymuso pobl ifanc i gael llais pwerus ar faterion sydd yn berthnasol iddynt. Bydd hyn yn amrywio o’r profiadau sy’n digwydd iddynt ble maent angen cefnogaeth, i farn ehangach yn ymwneud â pholisïau sy’n effeithio ar bobl ifanc.

Canlyniad

Mae tîm golygyddol wedi’i sefydlu ac yn gweithio ar adeiladu’r brand a’r cynnwys, ynghyd â’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan, gan gynnwys llysgennad brand. Bydd hyn yn cymryd ychydig o amser, ond yn rhoi cyfranwyr ar siwrne greadigol, er mwyn adnabod y cynnwys gorau a sicrhau trosiant cyson o erthyglau wedi’u curadu.

“Nid yw’n ymddangos fel bod cylchgrawn wedi’i sefydlu i bobl ifanc yng Nghymru os nad yw’n gylchlythyr ysgol neu’n ymwneud ag addysg felly byddai’n dda cael un i lenwi’r bwlch!”

Jazmin, RCT

 

KLU

Uned 12,
Gweithdai Royal Stuart,
Adelaide Place,
Caerdyddf CF10 5BR

Gwefan: klumagazine.com
Ffôn: 02920 450 460
E-bost: arielle@promo.cymru
facebook2   twitter

Oriau Agor
10:00 – 17:00 Llun – Gwener