Mae ProMo-Cymru yn gweithio gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i roi’r sgiliau i bobl ifanc ledled Cymru i greu ffilmiau byr am y pwysigrwydd o roi yn ôl.

Thema’r prosiect yma ydy ‘Gwneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd’, felly bydd pobl ifanc yn cael eu hannog i ddangos sut gellir gwneud gwahaniaeth er mwyn ysbrydoli eraill.

promo-cymru-online-film-festival

Dysgu

Yn ystod ein Hyfforddiant Cynhyrchu Fideo, bydd y bobl ifanc yn dysgu sut i greu cofnod o ddigwyddiadau a phrofiadau. Bydd y dysgwyr yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gan gynnwys naratif, gallu ffilm ac arddull. Byddant hefyd yn dysgu sgiliau ehangach fel gwaith tîm, a datrys problemau.

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys:

Theori Ffilm: Mathau o ffilm, saethiadau, onglau, rheolau, cyfansoddiad, goleuadau a sain
Gweithdy cyn-gynhyrchiad: Meddwl am syniadau a thrafod prosiect gyda phobl ifanc, gan gynnwys ysgrifennu sgript a chreu bwrdd stori ar gyfer fideo eu hunain
Sesiwn creu ffilm: Bydd y bobl ifanc yn saethu darn o ffilm yn dilyn y bwrdd stori
Gweithdy ôl-gynhyrchiad: Bydd pobl ifanc yn golygu’r ffilm ac yn ychwanegu elfennau fel cerddoriaeth, testun a logos

Mae sawl sesiwn hyfforddiant yn cael ei drefnu dros y wlad, gan sicrhau bod sesiynau yn digwydd yn y De Ddwyrain, Y De Orllewin, Canolbarth a Gogledd Cymru. Mae croesawu pobl o gefndiroedd a phrofiadau gwahanol yn bwysig iawn i ni roi llais i bawb.

Gŵyl Ffilm

Yn dilyn yr hyfforddiant byddem yn cynorthwyo grŵp o bobl ifanc i lunio a chynnal Gŵyl Ffilm Ar-lein, mewn gofod3. Bydd y fideos sydd yn cael eu creu yn ystod yr hyfforddiant yn cael eu henwebu yn yr Ŵyl Ffilm Ar-lein, yn ogystal â phrosiectau ffilm a chyflwynir gan y cyhoedd.

Bydd panel o unigolion sy’n cynrychioli sector gwirfoddol Cymru yn dewis y ffilmiau gorau i’w harddangos yng Ngŵyl gofod3 yn fis Mawrth 2020 ac yn enwi’r enillwyr mewn sesiwn arbennig yna. Bydd unigolion a sefydliadau yn gallu dilyn y digwyddiad trwy ddilyn sylw cyfryngau cymdeithasol ledled y wlad.

Beth am ymuno â’r hyfforddiant?

Bydd sesiynau hyfforddi yn para naill ai 1 ddiwrnod llawn, neu 2 hanner ddiwrnod, a’u cynhelir ar draws Gymru o Ionawr i fis Mawrth. Llenwch y ffurflen i gadw’ch lle

Os oes gennych chi ddiddordeb yn yr hyfforddiant yma, neu unrhyw Gyrsiau Hyfforddiant Cyfryngau eraill cysylltwch â dayana@promo.cymru am fanylion pellach.


Mae ProMo-Cymru yn cynnig amrywiaeth eang o waith, ymwelwch â’n hadran Ein Gwaith i weld rhestr o’r gwasanaethau rydym yn ei gynnig a chymerwch olwg ar ein tudalen Prosiectau i weld rhai o’r prosiectau rydym eisoes wedi gweithio arnynt.