Mae ProMo-Cymru yn cydweithio gyda gweithwyr ieuenctid proffesiynol o 6 gwlad arall ar brosiect sydd yn bwriadu gwella ansawdd gwasanaethau ieuenctid ledled Ewrop, wrth fewnosod egwyddorion dylunio gwasanaeth i mewn i ymarfer gwaith ieuenctid.

Nod y prosiect yma yw helpu gweithiwyr ieuenctid proffesiynol i ailfeddwl sut mae gwasanaethau yn cael eu dylunio. Byddem yn creu offer ac adnoddau i’w caniatáu i ymestyn allan at y nifer uchaf o bobl ifanc, wrth ddefnyddio meddylfryd dylunio gwasanaeth. Mae hyn yn golygu dychmygu neu ail-feddwl y gwasanaethau yn ôl anghenion y defnyddiwr. Byddant yn hwylus i’r defnyddiwr, yn ymateb i anghenion, yn gystadleuol ac yn berthnasol i’r grŵp targed.

Creu adnoddau

Bydd y prosiect yn datblygu cyfres o adnoddau am ddim sydd yn cynnwys pecyn dylunio gwasanaeth a chwrs e-ddysgu yn seiliedig ar y pecyn, i’w roi ar waith yn y system hyfforddi ERYICA. Bydd yr adnoddau yma yn cael eu profi ar gyfnodau gwahanol yn y prosiect trwy sawl peilot dylunio. Byddant yn  ail-ddiffinio ac yn arloesi darpariaeth gwybodaeth ieuenctid.

Gyda phrofiad eang dylunio gwasanaethau, mae ProMo-Cymru yn arwain ar gynhyrchu pecyn. Bydd y pecyn yma yn darparu cyfres o offer a chamau ymarferol i weithwyr ieuenctid eu dilyn. Ein bwriad ydy cynnig cymorth i gyd-ddylunio gwasanaethau digidol effeithiol sydd yn gallu gwrando ar anghenion pob defnyddiwr ac ymateb yn briodol.

Yn ystod cyfnod cyntaf y prosiect, cynhaliwyd grwpiau ffocws gyda phobl ifanc i archwilio patrymau ymddygiad wrth chwilio am wybodaeth. Bydd y canlyniadau yn hysbysu cynnwys y pecyn a’r cwrs e-Ddysgu. Cafwyd eu cyflwyno yn ystod cynhadledd Wythnos Llenyddiaeth Cyfryngau a Gwybodaeth Fyd-eang UNESCO yn Gothenburg, Sweden, yn fis Medi 2019.

Dysgu ymarfer da

Nid i ddarparu gwell gwasanaethau ieuenctid yn y gwledydd sydd yn ymglymedig yw unig nod y prosiect yma, mae hefyd yn gosod esiampl ymarfer dda ar gyfer gwasanaethau gwybodaeth ieuenctid dros Ewrop i gyd. Rydym yn credu bod cyflwyno gwybodaeth gyfunol trwy ddysgu ac addysg ranedig yn help i adeiladu gwasanaeth ieuenctid cryfach yn fyd-eang.

Rydym yn gweithio ar y prosiect hwn gyda sawl sefydliad Ewropeaidd:

– ERYICA (Lwcsembwrg)
–  Youth Work Ireland (Iwerddon)
– Koordinaatti (Y Ffindir)
– Agence Nationale pour l’Information des Jeunes (Lwcsembwrg)
– Dirección General de Juventud y Deportes de Madrid (Sbaen)
– ProMo-Cymru (Cymru, DU)
– Aġenzija Żgħażagħ (Malta)
– Institut Valencià de la Joventut (Sbaen)
– Åbo Akademi University (Y Ffindir)

Gelwir y prosiect yn DesYign ac mae’n cael ei ariannu trwy Erasmus+.

Os oes gennych chi ddiddordeb yn unrhyw un o’r gwasanaethau gallem eu cynnig yn ProMo-Cymru, eisiau gwybodaeth bellach am unrhyw un o’r prosiectau rydym wedi gweithio arnynt, neu eisiau sgwrs i weld os gallem helpu eich prosiect neu sefydliad, yna cysylltwch â ni.

Image from presentation at DesYign for youth information service design dylunio gwasanaeth