Datblygu gwefan ac adfywio brand

Teimlai Anabledd Cymru bod gwefan y sefydliad yn hen ffasiwn ac yn anaddas bellach. Roeddent yn awyddus i gael gwefan cyfoes yn nhermau hygyrchedd, aliniad brand, defnydd hwylus, a sicrhau ei fod yn cyrraedd disgwyliadau’r defnyddiwr.

Cychwynnodd ProMo-Cymru wrth ymgynghori gydag Anabledd Cymru i ddeall y llwybr gorau i drosglwyddo gwefan gwell. Symudwyd ymlaen i ddylunio, datblygu, rheoli cynnwys a phrofi, cyn gorffen gyda lansiad llwyddiannus y wefan newydd.

Os oes gennych chi ddiddordeb yn ein gwaith ac eisiau holi mwy am sut y gallem helpu chi a’ch sefydliad yna cysylltwch ar info@promo.cymru neu wrth alw 029 2046 2222.