• Yn cyflwyno Hallie – Cynllun Kickstart

  gan Halyna Soltys | 02/06/2021

  Hoffwn eich cyflwyno i’n haelod staff Kickstart newydd, Halyna (Hallie) Soltys. Mae ProMo-Cymru yn cefnogi datblygu sgiliau pobl ifanc ac yn helpu i dyfu talent newydd. Dyma gyfle i gyflwyno…

 • Meddwl Ymlaen

  gan Nathan Williams | 26/05/2021

  Yn gynnar yn 2020 dechreuodd tîm o bobl ifanc weithio gyda Chronfa Gymuendol y Loteri Genedlaethol. Y bwriad oedd adnabod sut mae ariannu’r Loteri Genedlaethol yn gallu cael yr effaith…

 • Cyflwyno Shazia

  gan Shazia Ali | 19/04/2021

  Mae ProMo-Cymru yn cefnogi datblygiad sgiliau pobl ifanc ac yn helpu i dyfu talent newydd. Dyma gyflwyno Shazia, sydd yn archwilio ei diddordebau mewn cyfryngau cymdeithasol ac yn ehangu ei…

 • [Wedi cau] Cyfle Swydd: Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth

  gan Andrew Collins | 18/01/2021

  Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell GymorthSwyddfa Caerdydd a/neu weithio o gartrefCyflog: £22,721 y flwyddyn Yn gweithio yn y Tîm Gweithredu Cymdeithasol byddech yn trosglwyddo gwasanaethau llinell gymorth gwybodaeth, cyngor, cymorth ac eiriolaeth…

 • CDPS Cymru

  gan Nathan Williams | 08/12/2020

  Roedd ProMo-Cymru yn hapus iawn i gael siarad gyda Chanolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol Cymru (CDPS) yn ddiweddar i glywed am eu dull Cynllunio Gwasanaeth i gynllunio gwasanaethau cyhoeddus gwell. Hoffem…

 • Arolwg Pobl Ifanc Yn Arwain

  gan Nathan Williams | 22/10/2020

  Rydym wedi lansio arolwg yn gofyn beth sydd yn bwysig i bobl ifanc a pa newidiadau maent yn awyddus i weld yng Nghymru. Pwrpas gofyn y cwestiynau yma ydy i…

 • [Wedi cau] Cyfle Swydd: Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth

  gan Andrew Collins | 19/08/2020

  Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth (llawn amser, rhan amser) Swyddfa Caerdydd a/neu weithio o gartref Cyflog: £22,221 y flwyddyn Yn gweithio yn y Tîm Gweithredu Cymdeithasol byddech yn trosglwyddo gwasanaethau llinell…

 • Mae Bywydau Du o Bwys

  gan Nathan Williams | 04/07/2020

  Mae ProMo-Cymru yn credu bod Bywydau Du o Bwys. Mae ProMo wedi gweithio gyda sawl person ifanc du; maent wedi bod yn gymorth i siapio ein sefydliad. Mae pobl ifanc…

 • Adnoddau Covid Meic Mewn Pecyn Iechyd Meddwl

  gan Tania Russell-Owen | 24/06/2020

  Mae Meic, y llinell gymorth i blant a phobl ifanc sydd yn cael ei gynnal gan ProMo-Cymru, wedi ei gynnwys fel adnodd mewn Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl datblygwyd gan Lywodraeth…

 • Cyfryngau Cymdeithasol Yng Nghyfnod Y Coronafirws

  gan Giulia Mammana | 25/03/2020

  Wrth weithio o adref, mae’n anodd canolbwyntio gyda’r holl newyddion a barnau yn cael eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol. Dim ond cip bach i weld beth sydd yn digwydd ac…