• [Wedi cau] Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth

  gan Andrew Collins | 17/01/2022

  Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth (llawn amser/rhan amser)Swyddfa Caerdydd a/neu weithio o gartrefCyflog: £22,721 (yn cael ei adolygu) Yn gweithio yn y Tîm Gweithredu Cymdeithasol byddech yn trosglwyddo gwasanaethau llinell gymorth…

 • Ad-dalu Cyd-gynllunio

  gan Nathan Williams | 11/01/2022

  Fel Menter Gymdeithasol, rydym yn credu yn y gwerth cymdeithasol a ddaw o gyd-gynllunio gwasanaethau gyda phobl. Rydym o’r gred y dylid cydnabod a gwerthfawrogi profiadau bywyd pobl wrth gyd-gynllunio…

 • [Wedi cau] Swyddog Prosiectau Digidol

  gan Andrew Collins | 14/12/2021

  Swyddog Prosiectau Digidol 35 awr yr wythnosCyflog £22,721 – £27,776Cytundeb parhaol (yn amodol ar gyllid) Mae ProMo-Cymru yn gweithio i sicrhau bod pobl ifanc a chymunedau yn wybodus, wedi’u cysylltu…

 • Rheolwr Canolfan EVI

  gan Andrew Collins | 10/12/2021

  Rheolwr Canolfan EVI Cyflog £30,511 – £33,000 Blwyddyn o gytundeb (yn gweithio tuag at swydd barhaol)  Mae ProMo-Cymru yn elusen ac yn sefydliad dielw sydd yn darparu datrysiadau datblygu arloesol yn y sector…

 • Ymunwch â’n Seminar yn gofod3

  gan Tania Russell-Owen | 25/06/2021

  Bydd ProMo-Cymru yn rhoi cyflwyniad yn gofod3 ar Orffennaf 1af yn trafod sut mae’r trydydd sector yn gallu adeiladu gwasanaeth digidol gwell gan ddefnyddio proses Cynllunio sydd yn Canolbwyntio ar…

 • Rhannu Negeseuon Diogelwch Hanfodol

  gan Tania Russell-Owen | 15/06/2021

  Ers sawl blynedd bellach mae’r llinell gymorth Meic, sydd yn cael ei redeg gan ProMo-Cymru, wedi bod yn cymryd rhan yn Criw Craff, digwyddiad sydd yn teithio i ysgolion i…

 • Yn Cyflwyno Charlie – Cynllun Kickstart

  gan Halyna Soltys | 07/06/2021

  Hoffwn eich cyflwyno i’n haelod staff Kickstart newydd, Charles Fender. Mae ProMo-Cymru yn cefnogi datblygu sgiliau pobl ifanc ac yn helpu i dyfu talent newydd. Dyma gyfle i gyflwyno Charlie,…

 • Yn cyflwyno Hallie – Cynllun Kickstart

  gan Halyna Soltys | 02/06/2021

  Hoffwn eich cyflwyno i’n haelod staff Kickstart newydd, Halyna (Hallie) Soltys. Mae ProMo-Cymru yn cefnogi datblygu sgiliau pobl ifanc ac yn helpu i dyfu talent newydd. Dyma gyfle i gyflwyno…

 • Meddwl Ymlaen

  gan Nathan Williams | 26/05/2021

  Yn gynnar yn 2020 dechreuodd tîm o bobl ifanc weithio gyda Chronfa Gymuendol y Loteri Genedlaethol. Y bwriad oedd adnabod sut mae ariannu’r Loteri Genedlaethol yn gallu cael yr effaith…