• Rhannu Sgiliau Gwaith Ieuenctid Digidol Gydag Ewrop

  gan Tania Russell-Owen | 21/11/2018

  Yr wythnos hon byddem yn croesawu cynrychiolwyr Llywodraeth Catalonia i’n swyddfeydd. Maent yn ymweld i ddysgu mwy am sut mae ProMo-Cymru yn cyfathrebu ar-lein. Trefnwyd yr ymweliad yn dilyn sgwrs…

 • Gwrando ar Farn Tenantiaid

  gan Tania Russell-Owen | 25/10/2018

  Mae ProMo-Cymru yn falch o gael gweithio ar ddau brosiect newydd gyda Chymdeithasau Tai arweiniol Cymru a’u tenantiaid. Byddem yn gweithio gyda Cadwyn a Cartrefi Cymoedd Merthyr. Mae nod craidd…

 • Enillwyr Gwobr Technoleg Er Budd

  gan Tania Russell-Owen | 17/10/2018

  Mae ProMo-Cymru yn falch iawn o fod yn fuddugol yng nghategori Technoleg Er Budd, wedi noddi gan Reason Digital, yng Ngwobrau Busnes Cymdeithasol 2018 Canolfan Cydweithredol Cymru. Mae’r wobr yn…

 • Diwrnod Agored Llwyddiannus i ProMo-Cymru

  gan Tania Russell-Owen | 05/10/2018

  Ar ddydd Gwener, 28 Medi, cynhaliwyd agoriad swyddogol ein swyddfeydd newydd ym Mae Caerdydd, yn rhoi cyfle i ni arddangos ein gwaith yma yn ProMo-Cymru. Agorwyd yr eiddo newydd yn…

 • I Ddod: Diwrnod Agored ProMo-Cymru

  gan Tania Russell-Owen | 26/09/2018

  Mae yna gyffro mawr ym Mhencadlys ProMo-Cymru ar hyn o bryd wrth i ni baratoi ar gyfer ein Diwrnod Agored dydd Gwener, 28 Medi 2018. Rydym yn edrych ymlaen at…

 • Tyfu Ein Busnes Cymdeithasol

  gan Tania Russell-Owen | 12/09/2018

  Mae ProMo-Cymru wedi bod yn llwyddiannus yn ei gais am fuddsoddiad Cronfa Tyfu Busnesau Cymunedol y WCVA. Bydd hwn yn cael ei ddefnyddio i ehangu’r tîm cyfathrebu ac ymgysylltu, codi…

 • Ffarwel ac Au Revoir i’n Gwirfoddolwr EVS Manon

  gan Tania Russell-Owen | 31/08/2018

  Ar ddiwedd y mis Gorffennaf roedd rhaid ffarwelio a dweud ‘au revoir’ i’n gwirfoddolwr EVS Manon De Lalande yn dilyn 11 mis yn gweithio yma yn ProMo-Cymru. Cawsom sgwrs â…

 • Gwasanaeth Eiriolaeth Newydd Caerdydd a’r Fro

  gan Tania Russell-Owen | 15/08/2018

  Mae ProMo-Cymru wedi datblygu llwybr a model yn darparu gwasanaeth eiriolaeth newydd i Gaerdydd a’r Fro. Mae’n cynnig cefnogaeth i ddinasyddion sydd yn derbyn gofal cymdeithasol a gwasanaethau cefnogol. Datblygwyd…

 • ProMo-Cymru Yn Cymryd Rhan Yn Gofod3

  gan Tania Russell-Owen | 31/07/2018

  Yn ôl yn fis Mawrth eleni, roedd ProMo-Cymru yn falch iawn o gymryd rhan yn nigwyddiad gofod3 yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Yma bûm yn cyflwyno gweithdai a chynnal stondin yn…

 • Yn Croesawu Tom – Ein Prentis Cyfathrebu Newydd

  gan Tania Russell-Owen | 19/07/2018

  Dewch i gyfarfod aelod newydd o’r tîm ProMo-Cymru, Tom Morris, ein Prentis Cyfathrebu. Helo i bawb. Tom yma, aelod newydd staff ProMo-Cymru. Rwyf yn 22 oed ac wedi ymuno â’r…