Meddwl Ymlaen

by Nathan Williams | 26th Mai 2021

Yn gynnar yn 2020 dechreuodd tîm o bobl ifanc weithio gyda Chronfa Gymuendol y Loteri Genedlaethol. Y bwriad oedd adnabod sut mae ariannu’r Loteri Genedlaethol yn gallu cael yr effaith fwyaf positif i bobl ifanc yng Nghymru. Mae hyn wedi arwain at greu rhaglen grantiau £10 miliwn Meddwl Ymlaen sydd yn agor heddiw.

Roedd y tîm datblygu yn cynnwys ProMo-Cymru a’r Ministry of Life sydd wedi gweithio gyda Chronfa Cymunedol y Loteri Genedlaethol a’r bobl ifanc. O’r ymchwil yma, amlygwyd blaenoriaethau allweddol i bobl ifanc

Mae cipolwg o’r rhain yn cynnwys:

– Mynediad i gefnogaeth iechyd meddwl a llesiant o ansawdd

– Cael llais cyhoeddus a rhan yn gwneud penderfyniadau

– Eu dyfodol – yn benodol cyfleoedd cyflogaeth a mynediad i dai

– Y celfyddydau – pryderon am effaith COVID 19 ar y theatr, cerddoriaeth a ffilm

Mae’r adroddiad llawn i’w weld yma

Gwybodaeth lansiad y cyllid ar gael yma