Mae Bywydau Du o Bwys

by Nathan Williams | 4th Gor 2020

Mae ProMo-Cymru yn credu bod Bywydau Du o Bwys.

Mae ProMo wedi gweithio gyda sawl person ifanc du; maent wedi bod yn gymorth i siapio ein sefydliad. Mae pobl ifanc du angen ein cymorth, a chymorth holl elusennau a mentrau cymdeithasol, i chwalu hiliaeth systematig.

Yr hyn mae ProMo-Cymru yn ei wneud

Rydym yn cynnal prosiectau cenedlaethol a lleol sydd yn cefnogi pobl ifanc, ac yn gweithio ac yn ymgysylltu â phobl ifanc du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME). Mae ProMo yn cyflawni llawer o waith digidol a chynllunio ac yn sicrhau bod y delweddau defnyddir yn cynrychioli’r amrywiaeth yng Nghymru. Rydym yn cynnwys pobl ifanc wrth greu peth o’r cynnwys digidol yma, yn y dylunio ac yn gofyn eu barn am y cynnwys.

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid sydd yn gwasanaethu cymunedau du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig ac yn flaenweithgar yn eu cefnogi gyda datrysiadau digidol i gryfhau eu gwaith. Mae’r sefydliadau yma yn gwneud gwaith hanfodol, ond mae’n gyfrifoldeb ar bob un ohonom i archwilio’r hyn rydym yn ei wneud i ddiweddu hiliaeth.

Rydym yn aelodau o Race Alliance Wales.

Beth fydd ProMo-Cymru yn ei wneud

Mae ein staff yn dod o gefndiroedd amrywiol, ond byddem yn sicrhau ein bod yn gwneud mwy i gyrraedd a chefnogi pobl du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig sydd yn ceisio gweithio o fewn elusennau a sectorau creadigol.

Byddem yn rhoi amser a gofod i aelodau staff i drafod a dysgu sut i wneud mwy fel unigolyn ac fel sefydliad.

Me yna fwy gallem ni ei wneud, a byddem yn dogfennu ein siwrne wrth archwilio ein gweithrediadau a sut rydym yn gweithio tuag at chwalu hiliaeth.