[Wedi cau] Cyfleoedd Swydd: Rolau Llinell Gymorth

by Andrew Collins | 19th Hyd 2022

Mae gan ProMo-Cymru dri chyfle swydd i ymuno â’r Tîm Gweithredu Cymdeithasol, gan weithio ar draws llinellau cymorth lluosog.

Wedi ei adnewyddu am 4 mlynedd arall, mae’r gwasanaeth arobryn Meic Cymru yn ehangu ac yn datblygu. Wrth weithio fel rhan o’r Tîm Gweithredu Cymdeithasol byddech yn trosglwyddo gwasanaethau llinellau cymorth gwybodaeth, cyngor, cymorth ac eiriolaeth i blant, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesioynol wedi’i seilio ar hawliau ac yn canolbwyntio ar y person.

Rheolwr Llinellau Cymorth

£31,301 – £35,799

Dyddiad Cau: 5yh, Dydd Llun 7fed Tachwedd 2022

Gyrrwch ffurflenni cais electroneg i: info@promo.cymru

Eiriolwyr Gynghorwyr Llinellau Cymorth

£23,471 – £27,526

Dyddiad Cau: 5yh, Dydd Llun 7fed Tachwedd 2022

Gyrrwch ffurflenni cais electroneg i: info@promo.cymru

Swyddog Cefnogi Llinellau Cymorth

£18,411 – £22,2769

Dyddiad Cau: 5yh, Dydd Llun 7fed Tachwedd 2022

Gyrrwch ffurflenni cais electroneg i: info@promo.cymru

Swyddfa a / neu gartref

Byddech yn:

– mwynhau gwaith ysgogol, heriol, a gwobrwyol
– creu cysylltiad cadarnhaol gydag amrywiaeth eang o bobl
– gwneud gwahaniaeth cadarnhaol gyda’r bobl sydd yn cysylltu
– cael dylanwad cadarnhaol ar y tîm
– gweithio sifftiau gan gynnwys penwythnosau a gyda’r nos (Eiriolwyr Gynghorwyr yn unig)

Yn ddelfrydol byddech yn gallu:

– cyfathrebu yng Nghymraeg neu fod yn barod i ddysgu

Dyddiad Cau: 5yh, Dydd Llun 7fed Tachwedd 2022

Dyddiadau Cyfweliad: 22ain, 23ain, 24ain Tachwedd 2022 (wyneb i wyneb / ar-lein i’w gadarnhau)

Bydd angen archwiliad DBS uwch.

Cysylltwch â info@promo.cymru am wybodaeth

Gyrrwch ffurflenni cais electroneg i: info@promo.cymru

Mae ProMo-Cymru wedi ymrwymo i gyfle cyfartal.

Mae ProMo-Cymru Cyf yn Elusen Gofrestredig Rhif: 1094652 Cwmni Cyfyngedig Rhif: 1816889