[Wedi cau] Cyfle Swydd: Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth

by Andrew Collins | 19th Awst 2020

Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth (llawn amser, rhan amser) Swyddfa Caerdydd a/neu weithio o gartref Cyflog: £22,221 y flwyddyn

Yn gweithio yn y Tîm Gweithredu Cymdeithasol byddech yn trosglwyddo gwasanaethau llinell gymorth gwybodaeth, cyngor, cymorth ac eiriolaeth i blant, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol wedi’i selio ar hawliau ac yn canolbwyntio ar y person – gan gynnwys Meic/Llais a Dewis Pen-y-bont ar Ogwr/PECF/MIEG

Byddech chi’n gallu:

Creu cysylltiad positif gydag amrywiaeth eang o bobl

Creu gwahaniaeth positif gyda’r bobl sydd yn cysylltu â chi

Bod yn ddylanwad positif ar y tîm

Gweithio shifftiau gan gynnwys nosweithiau a phenwythnosau

Yn ddelfrydol byddech chi’n gallu:

Cyfathrebu yng Nghymraeg neu’n fodlon dysgu

Dyddiad Cau: 10yb, 14eg Medi 2020 Dyddiadau Cyfweld: 7fed – 9fed Hydref 2020

Bydd angen gwiriad DBS uwch.

Croesawir secondiad.

Am wybodaeth cysylltwch â: info@promo.cymru

Gyrrwch ffurflenni cais electroneg at: info@promo.cymru

Gyrrwch gopi caled o’r ffurflen gais at: 17 Stryd Gorllewin Bute, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF10 5EP

Mae ProMo-Cymru wedi’i ymrwymo i gyfle cyfartal.


ProMo-Cymru currently delivers several helplines aimed at providing an information, advice, assistance and advocacy support service; these are aimed at different geographical areas and client groups

2.         These include:

Meic (all Wales: Children and Young People): www.meic.cymru,

CVAG (Cardiff and Vale Advocacy Gateway, Adults): http://cvag.cymru/

BVC (Bridgend Advocacy Hub, Adults): http://bridgendvoiceandchoice.cymru/

GATA: https://gata.cymru/

3.         We are currently looking to recruit applicants who can demonstrate their suitability and / or potential (take this out) to deliver the above.

4.         We recognise the need to facilitate opportunities for learning and development to equip individuals with the necessary knowledge and skills to deliver. The extent to which this is required will determine whether applicants are considered for a trainee position or not.

5.         Trainees will be given every opportunity to progress their learning and development to ensure incremental progress through the salary scale.

6.         Sessional work is also available, and is remunerated within the HAA salary scale.

7.         If you have any queries please direct these to socialaction@promo.cymru; these will be picked up and responded to as quickly as possible.