[Wedi cau] Cyfleoedd Swydd: Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth

by Andrew Collins | 24th Meh 2022

Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth (llawn amser/rhan amser)
Swyddfa Caerdydd a/neu weithio o gartref
Cyflog: £23,471

Wedi ei adnewyddu am dymor 4 mlynedd arall, mae’r gwasanaeth arobryn Meic yn ehangu ac yn datblygu. Wrth weithio yn y Tîm Gweithredu Cymdeithasol byddech yn cyflwyno gwasanaethau llinell gymorth gwybodaeth, cyngor, cymorth ac eiriolaeth sydd wedi’i selio ar hawliau ac yn canolbwyntio ar y bobl, i blant, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol.

Byddech yn gallu:

– creu cysylltiad positif gydag amrywiaeth eang o bobl

– creu gwahaniaeth positif gyda’r bobl sydd yn cysylltu â chi

– bod yn ddylanwad positif ar y tîm

– gweithio shifftiau gan gynnwys nosweithiau a phenwythnosau

Yn ddelfrydol byddech yn gallu:

– cyfathrebu yn y Gymraeg neu’n fodlon dysgu

Dyddiad Cau: 9yb, Dydd Llun, 18 Gorffennaf 2022

Dyddiadau Cyfweld (Zoom): 26, 27, 28 Gorffennaf 2022

Bydd angen gwiriad DBS uwch.

Gellir lawr lwytho pecynnau cais isod:

Disgrifiad Swydd

Ffurflen Gais

Gyrrwch ffurflenni cais electroneg at: info@promo.cymru

Mae ProMo-Cymru wedi ymrwymo i gyfle cyfartal

Mae ProMo-Cymru Cyf yn elusen gofrestredig. Rhif elusen: 1094652 Rhif Cwmni Cyfyngedig: 1816889