Cyfarfod y Tîm

Rydym yn gymysgedd o dalentau, yn gweithio gyda’n gilydd i gynnig gwasanaeth sydd yn canolbwyntio ar eich anghenion, gyda’r weledigaeth o gyflwyno newid positif.

Rheolaeth a Gwasanaethau Craidd

Marco Gil-Cervantes


Prif Weithredwr

John McKernan


Dirprwy Prif Weithredwr

Patricia Green


Gweinyddwr Swyddfa / Cydlynydd Adnoddau Dynol

Matthew Wilce


Swyddog TG

Cysylltwch â’r tîm Rheolaeth a Gwasanaethau Craidd ar 02920 462 222, e-bost info@promo.cymru.

Cyfathrebu, Cyfryngau a Chelfyddydau

Arielle Tye


Swyddog Cyfathrebu a'r Cyfryngau

Dan Grosvenor


E-Farchnata a Llythrennedd Digidol

Dayana Del Puerto


Swyddog Amlgyfryngau

Augustė Poškaitė


Celf a Dylunio

Victor Frederick


Swyddog Cerddoriaeth a Datblygiad Cymunedol

Nathan Williams


Swyddog Datblygu Prosiect

Andrew Collins


Swyddog Cyfathrebu a Phartneriaethau

Manon De Lalande


Gwirfoddolwr EVS

Cysylltwch â’r tîm Cyfathrebu, Cyfryngau a Chelfyddydau ar 02920 462 222, e-bost arielle@promo.cymru.

Gweithredu Cymdeithasol

Stephanie Hoffman


Pennaeth Gweithredu Cymdeithasol

Cindy Chen


Rheolwr Datblygu

Tania Russell-Owen


Swyddog Datblygu a'r Iaith Gymraeg

Kathryn Allen


Ymgynghorydd Datblygiad (Rhydd-gyfrannwr)

Cysylltwch â’r Tîm Gweithredu Cymdeithasol ar 02920 450 460, e-bost steph@promo-cymru

 

EVI – Institiwt Glyn Ebwy

Samantha James


Cydlynydd Gweithrediadau

Alison John


Derbynfa / Cefnogaeth Weinyddol

Darren Holborn


Gofalwr

Rob Watkins


Gofalwr

Cysylltwch â’r tîm EVi ar 01495 708 022, e-bost info@ebbwvaleinstitute.org neu ewch i ebbwvaleinstitute.org

Aelodau’r Bwrdd

Meirion Morgan


Cadeirydd

Mike Bowden


Pwyllgor Rheoli

David Martin


Pwyllgor Rheoli

Owen Derbyshire


Pwyllgor Rheoli

Liz Andrews


Pwyllgor Rheoli

Louise Kingdon


Pwyllgor Rheoli

Siobhan Corria


Pwyllgor Rheoli

Laura Carter


Pwyllgor Rheoli

Eisiau bod yn rhan o’n tîm?

Edrychwch ar ein Swyddi Gwag