Ein Dull o Weithio

Yma yn ProMo-Cymru, rydym yn deall yr heriau o gadw’n berthnasol, cysylltu â’ch cynulleidfa mewn cyfnod o newid a chael canlyniadau ar gyllid llai.

Cyfathrebu ac Ymrwymiad

Arloesiad a Menter

Cydweithrediad a Phartneriaeth

Gwybodaeth a Sgiliau

Rydym yn asiantaeth Cymru gyfan yn arbenigo mewn darparu datrysiadau i’r trydydd sector; gadewch i ni ddatblygu’r strategaeth gywir ar gyfer eich anghenion a’ch cyfarparu gyda’r offer a’r sgiliau cywir i gadw ar flaen y gad.

Gallem weithio gyda chi i greu datrysiadau arloesol wedi’u teilwro i’ch cyllideb â’ch adnoddau, bod hynny drwy gynhyrchiad amlgyfrwng, cyfathrebu a marchnata, hyfforddiant a gweithdai, datblygiad gwe a digidol, yr iaith Gymraeg, datblygiad cymunedol a diwylliannol neu strategaeth cyfryngau cymdeithasol. Rydym yn rhagori ym mhopeth.

Gadewch i ni eich helpu i siarad mewn ffordd fydd yn gwneud i bobl wrando a siarad mewn iaith maent yn ei ddeall.

Gadewch i ni gychwyn gyda sgwrs

Cyfathrebu ac Ymrwymiad

Mae popeth yn cychwyn gyda sgwrs. Rydym yn hwyluso deialog parhaol rhyngoch chi a'ch cynulleidfa, o'r cychwyn cyntaf i'r cynnyrch terfynol a thu hwnt. Rydym yn arbenigwyr yn ymrwymo cymunedau a chynulleidfaoedd, gan gynnwys grwpiau anoddach i'w cyrraedd.

Arloesiad a Menter

O ganlyniad ein hanes yn creu prosiectau arloesol arweiniol, rydym yn derbyn llawer o geisiadau cynyddol heriol i greu datrysiadau. Ein hymateb ydy torri'r mowld ac archwilio mentrau newydd. Mae pob cleient yn unigryw, felly mae canlyniad pob prosiect yn unigryw hefyd.

Cydweithrediad a Phartneriaeth

Rydym yn rhoi'r grym i bobl i ragweld eu dyfodol delfrydol ac i gael llais, yn dod â nhw at ei gilydd i wneud gwahaniaeth a chyflawni amcanion cyffredin. Mae ein hegwyddorion cydweithredol yn ganolog i'n gwaith ers dros 30 o flynyddoedd, gyda'r holl elw yn cael ei fuddsoddi'n ôl i brosiectau cymunedol.

Gwybodaeth a Sgiliau

Yn eich cyfarparu â'r sgiliau, gwybodaeth a hyder i gysylltu â'ch cynulleidfa, yn canolbwyntio ar gynaladwyedd a symud syniadau i'r cam nesaf. Mae ein hyfforddwyr a'n ymgynghorwyr profiadol yn cynnig yr offer gorau i'ch prosiect, gan sicrhau fod pawb yn cymryd rhan ymhob cam.

Yn y 30 mlynedd diwethaf, mae ProMo-Cymru wedi datblygu gwasanaethau sydd yn amrywio o wefannau gwybodaeth a phrosiectau adfywio cymunedol, i linell gymorth eiriolaeth.

GWYBODAETH BELLACH