Digidol, Arloesi a Marchnata Yn Y Trydydd Sector

by Dayana Del Puerto | 4th Ion 2017

Mae ProMo-Cymru yn edrych i ddatblygu sut rydym yn cefnogi trydydd sector a sector chymunedol trwy helpu efo marchnata, cyfathrebu, TGCh ac arloesi. 

Hoffem gael gwybod pa fath o gefnogaeth fyddai orau helpu eich sefydliad i gyflawni ei nodau ac y byddai’n wir yn gwerthfawrogi dwy munud o’ch amser i lenwi’r arolwg hwn.

Fel anrheg Blwyddyn Newydd, byddwn hefyd cynnig £50 o talebau siop ‘Love 2 Shop’ i un sefydliad a ddewiswyd ar hap.