Cyfleoedd Ymddiriedolwyr yn ProMo-Cymru

by Tania Russell-Owen | 6th Chw 2020

Ydych chi’n chwilio am ffordd i wneud cyfraniad gwerthfawr gyda phobl ifanc yng Nghymru? Fyddech chi’n hoffi cefnogi menter gymdeithasol sydd yn gweithio i greu gwasanaethau digidol arloesol a phrosiectau cymunedol?

Mae ProMo-Cymru yn chwilio i recriwtio ymddiriedolwyr newydd i gefnogi ein gweledigaeth o sicrhau bod pobl ifanc a chymunedau yn wybodus, wedi cysylltu ac yn cael eu clywed.

Cefndir ProMo-Cymru

Mae ProMo-Cymru wedi treulio’r 30 mlynedd diwethaf yn datblygu gwasanaethau, gan gynnwys gwefannau gwybodaeth, llinellau gymorth a phrosiectau adfywio cymunedol. Ni ydy’r sefydliad y tu ôl i Meic, theSprout a Institiwt Glyn Ebwy (EVI).

Yn y ddwy flynedd diwethaf, rydym wedi trosglwyddo dros 45 o brosiectau eraill, yn cefnogi sefydliadau mawr fel Iechyd Cyhoeddus Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Canolfan y Mileniwm a sefydliadau llawr gwald llai fel Canolfan Datblygu Cymunedol De Glan yr Afon. Rydym yn gweithio yn weithrediadol i fagu cyswllt rhwng pobl a gwasanaethau gan ddefnyddio creadigrwydd a thechnoleg ddigidol. Rydym yn cefnogi’r trydydd sector a’r sector cyhoeddus i ddychmygu, profi a chreu gwasanaethau gwell.

Aelodau'r Bwrdd Ymddiriedolwyr

Am beth ydym ni’n chwilio?

Mae gennym lefydd gwag ar ein Bwrdd Ymddiriedolwyr a Rheolwyr. Mae’n swydd wirfoddol, ac rydym yn cyfarfod oddeutu unwaith bob chwe wythnos o 5:30 – 7:30yh ym Mae Caerdydd. Rydym yn chwilio’n benodol am brofiad yn y cyfryngau, cyllido yn y trydydd sector, marchnata a lobïo.

Rydym yn awyddus i dyfu ProMo-Cymru ac angen cefnogaeth ymddiriedolwyr ymroddedig, medrus i gyflawni hyn. Os oes diddordeb gennych chi a hoffech siarad am y cyfle, yna e-bostiwch ein Prif Weithredwr marco@promo.cymru

I ddarganfod ychydig mwy am ein gwaith, edrychwch ar ein tudalen Prosiectau.