Cyfleoedd Swydd: Gweithredu Cymdeithasol a Llinell Gymorth

by Andrew Collins | 1st Gor 2019

Mae ProMo-Cymru yn fenter gymdeithasol ac yn elusen sydd yn darparu datrysiadau datblygu arloesol i’r sector gymdeithasol. Rydym yn arbennig mewn cyfathrebiad digidol ieuenctid a theulu, eiriolaeth plant ac adnewyddu adeiladau cymdeithasol.

Mae dau gyfle swydd gyffrous wedi codi i ymuno â’n tîm Gweithredu Cymdeithasol: Arweinydd Ansawdd a Chynllunio Gweithredu Cymdeithasol ac Eiriolwr Gynghorwr Llinell Gymorth

Mae’r ddwy swydd yn golygu gweithio dros sawl prosiect, gan gynnwys Meic Cymru, PwyntTeulu, Llais a Dewis Pen-y-bont ar Ogwr a Phorth Eiriolaeth Caerdydd a’r Fro.

Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth (oriau yn agored i drafodaeth – patrymau shifft dros 7 diwrnod yr wythnos)

Cyflog cychwynnol: £22,221 (y flwyddyn, llawn amser)

Yn gweithio fel rhan o’r Tîm Gweithredu Cymdeithasol, byddech yn trosglwyddo gwasanaethau llinell gymorth gwybodaeth, cyngor, cymorth ac eiriolaeth i blant, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol wedi’i selio ar hawliau ac yn canolbwyntio ar y person.

Lawr lwythwch y disgrifiad swydd.

Dychwelwch y ffurflen gais wedi’i chwblhau i info@promo.cymru erbyn 10yb ar 22 Gorffennaf 2019.

Arweinydd Ansawdd a Chynllunio Gweithredu Cymdeithasol (rhan amser, hyblyg, oriau yn agored i drafodaeth)

Cyflog cychwynnol: £27,052 (pro rata)

Yn gweithio fel rhan o’r Tîm Gweithredu Cymdeithasol, byddech yn sicrhau trosglwyddiad cynlluniedig o’n gwasanaethau llinell gymorth gwybodaeth, cyngor, cymorth ac eiriolaeth i blant, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol wedi’i selio ar hawliau ac yn canolbwyntio ar y person.

Lawr lwythwch y disgrifiad swydd.

Dychwelwch y ffurflen gais wedi’i chwblhau i info@promo.cymru erbyn 10yb ar 22 Gorffennaf 2019.

Y ddwy swydd:

Byddech chi’n gallu:

• gwneud cysylltiad positif gydag amrywiaeth eang o bobl

• gwneud gwahaniaeth positif gyda’r bobl sydd yn cysylltu gyda chi

• creu dylanwad tîm positif

Yn ddelfrydol byddech chi’n gallu:

• cyfathrebu yng Nghymraeg neu’n fodlon dysgu

Dyddiad Cau: 10yb, 22 Gorffennaf 2019

Dyddiadau Cyfweld: 30, 31 Gorffennaf 2019

Bydd angen gwiriad GDG (DBS) manylach.

Cysylltwch â info@promo.cymru / 029 2046 2222 am fanylion pellach.