[Wedi cau] Cyfle Swydd: Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth

by Andrew Collins | 18th Ion 2021

Eiriolwyr Gynghorwyr Llinell Gymorth
Swyddfa Caerdydd a/neu weithio o gartref
Cyflog: £22,721 y flwyddyn

Yn gweithio yn y Tîm Gweithredu Cymdeithasol byddech yn trosglwyddo gwasanaethau llinell gymorth gwybodaeth, cyngor, cymorth ac eiriolaeth i blant, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol wedi’i selio ar hawliau ac yn canolbwyntio ar y person. Ein prif wasanaeth yw Meic, sydd yn dathlu 10 mlynedd.

Byddech yn gallu:

1. creu cysylltiad positif gydag amrywiaeth eang o bobl

2. creu gwahaniaeth positif gyda’r bobl sydd yn cysylltu â chi

3. bod yn ddylanwad positif ar y tîm

4. gweithio shifftiau gan gynnwys nosweithiau a phenwythnosau

Yn ddelfrydol byddech yn gallu:

1. cyfathrebu yn y Gymraeg neu’n fodlon dysgu

Dyddiad Cau: 10yb, Dydd Llun 8fed  Chwefror 2021

Dyddiadau Cyfweld (Zoom): 2il,3ydd,4ydd Mawrth 2021

Croesawir secondiad.

Bydd angen gwiriad DBS uwch.

Cliciwch yma i lawr lwytho’r swydd ddisgrifiad

Cliciwch yma i lawr lwytho’r ffurflen gais

Am wybodaeth cysylltwch â info@promo.cymru

Gyrrwch ffurflenni cais electroneg at: info@promo.cymru

Mae ProMo-Cymru wedi ymrwymo i gyfle cyfartal

Mae ProMo-Cymru Cyf yn elusen gofrestredig. Rhif elusen: 1094652   Rhif Cwmni Cyfyngedig: 1816889