• [Wedi cau] Swyddog Datblygu (EVI)

  by Andrew Collins | 15th Ion 2020

  Swyddog Datblygu (EVI) Institiwt Glyn Ebwy Cyflog: £16,926 – £18,453 (pro-rata) Oriau gwaith: 25 awr yr wythnos (i’w weithio’n hyblyg) Byddech yn cefnogi’r tîm ac yn gweithredu datblygiad y rhaglenni…

 • Defnyddio’r Awyr i Gynhesu’r EVI

  by Tania Russell-Owen | 24th Mai 2019

  Mewn oes pan mae arbed arian a bod yn ymwybodol o’ch ôl-troed carbon yn bwysicach nac erioed, mae Institiwt Glyn Ebwy wedi cael gweddnewidiad egni effeithlon ei hun. Rydym eisoes…

 • Effeithlonrwydd Ynni’r EVi: Goleuo Godidog

  by Tania Russell-Owen | 3rd Mai 2019

  Mae Institiwt Glyn Ebwy wedi bod yn fwrlwm o weithgareddau’n ddiweddar wrth i waith effeithlonrwydd ynni ddigwydd yn yr adeilad diolch i arian gan Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi sydd…

 • Cynyddu Effeithlonrwydd Ynni’r EVi

  by Nathan Williams | 15th Chw 2019

  Mae ProMo-Cymru yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi derbyn cyllid o £32,523 gan Gynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi. Mae hwn yn rhaglen gyllido Llywodraeth Cymru sydd yn cael…

 • 2017: Blwyddyn Gyffrous Yn Yr EVi

  by Tania Russell-Owen | 8th Ion 2018

  Roedd 2017 yn flwyddyn prysur iawn yn yr EVi, canolfan cymunedol a diwylliannol yng nghalon Glyn Ebwy wedi’i adfywio a’i ddatblygu gan ProMo-Cymru. Mae Chris Phillips, Swyddog Digwyddiadau’r EVi, yn…

 • Pam fu Public Service Broadcasting yn recordio yn yr EVI?

  by Arielle Tye | 6th Gor 2017

  Mae cyffro mawr ynghylch â thrydydd albwm Public Service Broadcasting, Every Valley, sy’n cael ei ryddhau heddiw. Pam bod hyn yn arwyddocaol i ProMo-Cymru? Dewisodd Public Service Broadcasting recordio eu…

 • Nadolig Hapus! Dyma Cerdyn & Oriau Agor

  by Dayana Del Puerto | 22nd Rhag 2016

  Cyn i ni ddweud hwyl fawr i 2016, hoffem gymryd y cyfle yma i ddymuno Nadolig hapus i chi gyd. Mae ProMo-Cymru yn gyfrifol am sawl prosiect, gwasanaeth, adeilad a…

 • Cerddoriaeth yn y Gweithle: Cyngor Doeth

  by Tania Russell-Owen | 24th Tach 2016

  “Aaa cerddoriaeth,” meddai, gan sychu ei lygaid. “Hud sydd y tu hwnt i bopeth gwneir yma!” – Albus Dumbledore Harry Potter ac Maen yr Athronydd Gall cerddoriaeth ysgogi’r enaid, symud…

 • Eirin Gwlanog a Chynnydd Personol: Mis Gyda ProMo

  by Dayana Del Puerto | 30th Medi 2016

  Dwi newydd ddod i ddiwedd mis anhygoel o brofiad gwaith gyda ProMo-Cymru. Dysgais am ProMo am y tro cyntaf fel person ifanc, ym Mlwyddyn 9 yn yr ysgol, a dwi…