• Genedigaeth Radio Platfform

  by Arielle Tye | 8th Chw 2018

  Mae ProMo-Cymru wedi bod yn gweithio ar brosiect cyffrous gyda Chanolfan Mileniwm Cymru i ddatblygu gorsaf radio wedi’i arwain gan bobl ifanc. Am dros flwyddyn rydym wedi bod yn hyfforddi…

 • Pam Bod Hygyrchedd Yn Bwysig i Bawb

  by Tania Russell-Owen | 21st Medi 2017

  Mae ProMo-Cymru yn helpu elusennau i ddarganfod datrysiadau digidol i gyfathrebu yn well gyda defnyddwyr. Rydym yn gweithio gyda dau o elusennau ar hyn o bryd, gyda’r bwriad o gynyddu…

 • Mae ProMo’n Caru… Franz

  by Andrew Collins | 17th Gor 2017

  Tudalennau Facebook, Twitter, Whatsapp, Slack, Messenger, Gmail… os ydych chi’n defnyddio o leiaf dau o’r rhain, gadewch i mi’ch cyflwyno i’ch ffrind pennaf newydd Franz. Ym Mhrif Swyddfa ProMo-Cymru, rydym…

 • Helpu Canolfan Ieuenctid Gogledd Trelái â’i Newydd Wedd

  by Tania Russell-Owen | 10th Awst 2017

  Ychydig o gymysgedd o syniadau pobl ifanc, paent lliwgar ac ychydig o gefnogaeth gan ProMo-Cymru. Ychwanegwch gynfas wag canolfan ieuenctid yng Nghaerdydd. A beth sydd gennych chi? Rhywbeth eithaf deniadol……

 • Trawsffurfiad, Ymgysylltiad a Chyfathrebiad (Model TYC)

  by Tania Russell-Owen | 21st Meh 2017

  Mae ProMo-Cymru yn gweithio tuag at greu newid positif a pherthnasau parhaol rhwng unigolion, teuluoedd a chymunedau. Yn darparu datrysiadau arloesol a chreadigol gyda sgyrsiau ystyrlon a thechnoleg ddigidol. Trawsffurfiad,…

 • ProMo-Cymru yn Sgwrsio gyda… Garej Google

  by Tania Russell-Owen | 13th Ebr 2017

  Yn ddiweddar, fe gafodd Andrew Collins (Swyddog Cyfathrebu a Phartneriaethau ProMo-Cymru) gyfle i gael paned o goffi gydag Aled Nelmes, Ymgynghorydd Marchnata Digidol gyda Garej Google (a pherson neis iawn…

 • Cerddoriaeth yn y Gweithle: Cyngor Doeth

  by Tania Russell-Owen | 24th Tach 2016

  “Aaa cerddoriaeth,” meddai, gan sychu ei lygaid. “Hud sydd y tu hwnt i bopeth gwneir yma!” – Albus Dumbledore Harry Potter ac Maen yr Athronydd Gall cerddoriaeth ysgogi’r enaid, symud…